Dane a poplatky

Tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

 

Tlačivo pre vznik / zánik poplatkovej povinnosti alebo zmeny v identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za KO a DSO

 

Daň za psa