VZN

 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 pre miestne poplatky                21.2.2023
 
Dodatok č. 5 k VZN č. 6/2012 o poplatku za tko      13.12.2022
 
Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 62012 o poplatku za tko      25.11.2022               
 
Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
 
Dodatok č. 4/2019 k VZN obce Veľká Tŕňa č 1/2015  o ostatných poplatkoch
 
VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2019   o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Veľká Tŕňa

 

VZN obce Veľká Tŕňa  č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN-o-miestnom-referende.doc (110080)

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

Dodatok_č._1_2049k_VZn_o_miestnom_referende.doc (84480)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 2/2009 o miestnych poplatkoch na území obce

VZN - poplatky.odt (10134)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce

vzn o miestnych daniach č. 1 2009.docx (22482)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN 2_2012 o miestnych daniach.docx (26923)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 3/2012 o miestnej dani za psa

VZN 3_2012 o dani za psa.docx (24264)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 4/2012 o využívaní verejných priestranstiev

VZN 4_2012 o verejnych priestranstvach.docx (26536)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 5/2012 o miestnej dane za ubytovanie

VZN 5 2012 o miestnej dani za ubytovanie.pdf (977752)

Prihlasovací lístok k vyúčtovaniu dane za ubytovanie

prihláška ubytovanie.pdf (61004)

Veľká Tŕňa

 

 Viac tu: https://velkatrna.webnode.sk/samosprava2/vzn/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 pre miestne poplatky                21.2.2023

vzn poplatky 1_2023.pdf (129,4 kB)

 

Dodatok č. 5 k VZN č. 6/2012 o poplatku za tko      13.12.2022

Dodatok-č.-5-VZN-č.-62012-o-tko.pdf (145278)

 

Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 62012 o poplatku za tko      25.11.2022               

Dodatok-č.-5-VZN-č.-62012-o-tko návrh.pdf (152,6 kB)

 

Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok c. 4 - VZN c. 62012 o tko - aktualne od 2020.pdf (94905)

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Dodatok c2 - VZN c 22012 dane z nehnuteľností-aktualne k 2020.pdf (112209)

 

Dodatok č. 4/2019 k VZN obce Veľká Tŕňa č 1/2015  o ostatných poplatkoch

VZN o poplatkoch-dodatok 4_2019.pdf (755155)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2019   o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Veľká Tŕňa

VZN_poriadok_a_čistota 1 2019 final.pdf (80479)

 

VZN obce Veľká Tŕňa  č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN-o-miestnom-referende.doc (110080)

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

Dodatok_č._1_2049k_VZn_o_miestnom_referende.doc (84480)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 2/2009 o miestnych poplatkoch na území obce

VZN - poplatky.odt (10134)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce

vzn o miestnych daniach č. 1 2009.docx (22482)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN 2_2012 o miestnych daniach.docx (26923)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 3/2012 o miestnej dani za psa

VZN 3_2012 o dani za psa.docx (24264)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 4/2012 o využívaní verejných priestranstiev

VZN 4_2012 o verejnych priestranstvach.docx (26536)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 5/2012 o miestnej dane za ubytovanie

VZN 5 2012 o miestnej dani za ubytovanie.pdf (977752)

Prihlasovací lístok k vyúčtovaniu dane za ubytovanie

prihláška ubytovanie.pdf (61004)

Veľká Tŕňa