Rímsko-katolícky kostol vo Veľkej Tŕni

 

Veľkou udalosťou v obci bola posviacka rímsko-katolíckeho kostola dňa 24.10.1993,

za hlaholu zvonov obidvoch chrámov vítali rímsko-katolícki veriaci slávnostný sprievod duchovenstva v čele s košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom.

Posviacka začala slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč. Slávnosti sa zúčastnili veriaci grécko-katolíci, reformovaní ako aj množstvo veriacich z okolitých obcí.

Náklady na stavbu a zariadenie činili čiastku 1 980 651 sk. Na výstavbu boli použité finančné prostriedky z darov, zbierok domácich a okolia.

Práce na stavbe boli vykonané svojpomocne a za podpory veriacich z Čerhova, Luhyne a grécko-katolíckych a reformovaných z obce.

Dielo bolo ukončené za dva a pol roka za obetavej pomoci 28 rodín.

Nech tento Pánov dom slúži na ohlasovanie Božieho slova a pomôže k vzájomnému zbližovaniu všetkých kresťanov.

Kostol bol posvätený nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Druhou nevšednou udalosťou bola vysviacka zvonov rímsko-katolíckych.

Vysviacka sa uskutočnila v máji. Zvony nesú názvy svätcov J. Krstiteľa a Konštantína a Metoda. Posviacky sa zúčastnil pomocný biskup košickej diecézy.

Po prvýkrát zaznel hlas zvonov na oslavu Pána už v pripravenom novom chráme k vysviacke.