Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľká Tŕňa

 

Agáta Kozáková           - zástupkyňa starostky obce

Martin Danko                 - poslanec

Mária Rohaľová             - poslankyňa

Tomáš Varanai              - poslanec

Ing. Matúš Vdovjak       - poslanec