Obecné zastupiteľstvo

na volebné obdobie 2018 - 2022 boli zvolení títo poslanci:

Agáta Kozáková  (zástupkyňa starostky obce)

Martin Danko             

Mária Rohaľová        

Tomáš Varanai          

Ing. Matúš Vdovjak