Územný plán obce

 
 
 
Bližšie informácie k územnému plánu sú k dispozícií po dohode v úradných hodinách obecného úradu.