Projekty

Zoznam podaných žiadostí o poskytnutie dotácie k 25.3.2019

25.03.2019 10:49

Obec Veľká Tŕňa k dnešnému dňu podala tieto žiadosti o poskytnutie dotácie:

  • Rada Vlády SR - Prevencia kriminallity prostredníctvom vzdelávania a osvety v obci Veľká Tŕňa (interiérové vybavenie  KD) - celková suma projektu 7 690,00€
  • Ministerstvo financií SR - Výstavba autobusovej zastávky - celková suma projektu 21 780,00€
  • Nadácia COOP Jednota (ak bude obec vybratá, schválený bude iba jeden projekt)
  1.  Parkový mobiliár v areáli historických tufových vínnych pivníc vo Veľkej Tŕni - celková suma projektu 6 000,00€
  2.  Rozšírenie funkčnosti a výsadba zelene okolo detského ihriska vo Veľkej Tŕni - celková suma projektu 6 000,00€
  3.  Revitalizácia verejného priestranstva okolo multifunkčnej budovy vo Veľkej Tŕni - celková suma projektu 6 000,00€                
                                                                                                                                                    Helena KAVČÁKOVÁ
                                                                                                                                                          starostka obce