Novinky a podujatia

Deň otvorených gazdovských pivníc -  VIII. ročník

čas konania: sobota 17.8.2019 v čase od 13.00 do 21.00 hod
miesto konania: areál historických tufových vínnych pivníc vo Veľkej Tŕni
organizátor: OZ Tokajské pivnice (0911 985 673 p. Vdovjak, 0905 844 966 p. Takáč)
 
Program:
- otvorených viac ako 15 pivníc
- viac ako 50 degustačných vzoriek vín
- 17.00-21.00 hod. - THE FATHERS koncert country skupiny
- ART SYMPÓZIUM TOKAJ 2019 (12.8.-19.8.2019) - 6. ročník maliarskeho a sochárskeho sympózia v zastúpení umelcov zo Slovenska, Ukrajiny, Holandska,      Čiech a Poľska
- 17.8. od 12tej hod.  vernisáž vytvorených obrazov a sôch spojená s predajom umeleckých diel
 
Vstupné:
15€ / vstup do všetkých pivníc, degustačný pohár, info materiál a žetóny
- vstupné sa kupuje priamo na podujatí
 

Melónová párty

Mládež reformovaného kresťanského zboru v Malej Tŕni pozýva všetky deti na melónovú párty, ktorá sa uskutoční v sobotu 10.augusta 2019, na reformovanej fare vo Veľkej Tŕni od 8.30 hod. Deti sa môžu hlásiť do štvrtka 8.8.u Jarky Szathmáryovej ( 0917 255 741). Čaká vás veľa zábavy a hier.