www.slovensko.sk

Košický samosprávny kraj  https://web.vucke.sk/sk

Okresný úrad Trebišov  https://www.minv.sk/?okresny-urad-trebisov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov  https://www.upsvr.gov.sk/tv.html?page_id=240825

Sociálna poisťovňa Trebišov  https://www.socpoist.sk/pobocky-trebisov?prm1=99

Kataster nehnuteľností   https://www.katasterportal.sk/kapor/