99. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Zvýšenie energetickej účinnosti budov OcÚ a KD v obci Veľká Tŕňa - 11.4.2023

6-ZoD-projektant zvýšenie energetickej účinnosti.pdf (108778)

__________________________________________________________________________________

98. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-CO-19-0157-20D/2019

KOSIT dodatok 2022.pdf (635761)

__________________________________________________________________________________

97. Zmluva o dielo - 15.2.2022 

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia komunikácií.pdf (4045382)

_____________________________________________________

96. Darovacie zmluvy - 20.1.2022

darovacia NTR .pdf (330588)

darovacia TELCO.pdf (182310)

____________________________________________________________________________________

95. Dohody UPSVAR 20222 - 30.12.2021

KonvertovanyDokument16095797 zmluva UPSVAR 10.pdf (463098)

KonvertovanyDokument16098103-1 zmluva UPSVAR 12.pdf (372652)

____________________________________________________________________________________

94. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1691/2021 - 16.12.2021

Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_1691_2021_Veľká_Tŕňa.pdf (634667)

_______________________________________________________________________________________

93. Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb - 13.10.2021

Zmluvaoposkytovaníaudítorskýchapradenskýchslužieb2021.pdf (3351883)

____________________________________________________________________________________________

92. Zmluva o dielo - autobusová zastávka - 7.9.2021

zmluva-o-dielo-zastavka.pdf (5,6 MB)

___________________________________________________________________________________________

91. Predaj obecného majetku - ul. Široká - 14.7.2021

zmluva_pre_občanov SIROKA predzahradky.pdf (346181)

___________________________________________________________________________________________

90. Dodatok k vydavateľskej zmluve - 9.7.2021

Vydavateľská_zmluva__dodatok č. 1.pdf (138,4 kB)

___________________________________________________________________________________________

89. Geopark Zemplín o.z. - 24.5.2021

geopark zmluva 2021.pdf (2552923)

____________________________________________________________________________________________

88. Naturpack - dodatok k zmluve - 1.3.2021

dodatok_č._4_-_zmluva_-_Natur-Pack.pdf (4293473)

__________________________________________________________________________________________

87. Vydavateľská zmluva č. 1/2020 - 15.12.2020

vydavatelska zmluva - FINAL.pdf (1469852)

__________________________________________________________________________________________

86. Dohoda č. 20/45/010/18 UPSVAR a Dohoda č. 20/45/012/31 UPSVAR - 14.12.2020

UPSVAR dohoda §10 2021.pdf (2058576)

UPSVAR dohoda §12 2021.pdf (1597587)

____________________________________________________________________________________________________

85. Zmluva o výpožičke - 2.12.2020

zmluva o vypozicke.pdf (548345)

_________________________________________________________________________________

84. Zmluva o poskytnutí NFV - MFSR  - 16.10.2020

zmluva_o_nfv_00332003.pdf (50,1 kB)

__________________________________________________________________________________

83. Kúpna zmluva - MDDr. Oravský - 5.10.2020

oravsky mddr pozemok.pdf (1793856)

__________________________________________________________________________________

82. Zmluva Eurovia -cesta - 25.9.2020

Eurovia.pdf (3 MB)

___________________________________________________________________________

81. Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb - 6.8.2020

zmluva audit 07_2020.pdf (2117887)

___________________________________________________________________________

80. Veronika Balažová a Mária Lazorikova - zámenná zmluva - 22.05.2020

zámena_obec_veľká_tŕňa-balažová,lazoríková.pdf (89566)

____________________________________________________________________________

79. AT ZEMPLÍN spol. s r.o. - nájomná zmluva - 14.05.2020

najomna zmluva AT Zemplin.pdf (2684158)

____________________________________________________________________________

78. UNImonty s.r.o. - zmluva - Dom smútku - 30.04.2020

Dom smutku Unimonty 2020.pdf (4129465)

príloha k zmluve o dielo dom smútku.pdf (5880658)

_____________________________________________________________________________

77. Natur-pack a.s. - Dodatok č. 3 - 24.2.2020

dodatok c3 naturpack.pdf (5258464)

_______________________________________________________________

76. Orange zmluva 22.1.2020

zmluva orange 2020.pdf (6,5 MB)

_______________________________________________________________________

75. Autorská zmluva 10.12.2019

zadansky autorska zmluva.pdf (1097086)

-----------------------------------------------------------------------------------

74. Zmluva č. 161/2019 - Košický samosprávny kraj - monografia obce  - dotácia  

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zmluvy/?id=35693    27.11.2019

-----------------------------------------------------------------------------------

73. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok c.1 - Bonam.pdf (460723)   12.9.2019

-----------------------------------------------------------------------------------

72. Zmluva o poskytnutí daru

zmluva at zemplin sponzor.pdf (206683)   6.9.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------

71. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

obec_Veľká_Tŕňa_-_Združenie_VIDIEK_Zmluva_o_poskyt._služ._v_oblasti_spracovania_admin._podkladov.pdf (71155)  28.8.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

70. Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb  14.8.2019

auditorka 2019.pdf (1862958)

------------------------------------------------------------------------------------

69. Zmluva o výkone správy majetku obce 5.8.2019

zmluva VVS 082019.pdf (2,7 MB)

---------------------------------------------------------

68. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 83/009/19

zmluva primabanka uver082019.pdf (1850184)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

67. Mandátna zmluva 12.7.2019

mandátna zmluva stavebný dozor.pdf (1,6 MB)

---------------------------------------------------------

66. Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 12.7.2019

dodatok k zmluve.pdf (977647)

---------------------------------------------------------

65. Zmluva zriadenie bankového účtu,  11.6.2019

zmluva o zriadení bankového účtu.pdf (402,5 kB)

---------------------------------------------------

64. Zmluva o poskytnutí NFP č. 074KE220193 , 15.5.2019

 

zmluva NFP PPA.pdf (5336165)

---------------------------------------------------

63. Zmluva rekonštrukcia cesty Široká, 30.5.2019

ZoD_MK_Široká_VT 052019.pdf (177,1 kB)

---------------------------------------------------

62. Dodatok č. 2 k zmluve Natur - Pack , 11.3.2019

dodatok c.2 naturpack.pdf (1,5 MB)

---------------------------------------------------

61. Zmluva Kosit  6.2.2019

zmluva 1_2019_kosit.pdf (3,4 MB)

---------------------------------------------------

60. Zmluva MVL Štefánek  13.12.2017

zmluva-c.-2.pdf (1,8 MB)

---------------------------------------------------

59. Zmluva Bonam   20.11.2017

zmluva-bonam.pdf (3,6 MB)

---------------------------------------------------

58. zmluva nájom šatne   26.6.2017

zmluva-o-najme-iii.pdf (369,1 kB)

---------------------------------------------------

57. Zmluva predaj    15.5.2017

zmluva predaj.pdf (513,4 kB)

---------------------------------------------------

56. Zmluva odpady    30.12.2016

zmluva-o-nakladani-s-odpadmi.pdf (379 kB)

---------------------------------------------------

55. Zmluva rozvodové siete  30.12.2016

zmluva-o-uzivani-roz.-siete.pdf (352,2 kB)

---------------------------------------------------

54. Zmluva Slovgram    2.11.2016

zmluva 2.pdf (521,8 kB)

---------------------------------------------------

53. Zmluva MAS Tokaj Rovina   28.10.2016

zmluva 1.pdf (213 kB)

---------------------------------------------------

52. Zmluva DCOM    10.10.2016

zmluva-dcom.pdf (1 000,9 kB)

---------------------------------------------------

51. Zmluva Gepstav, a.s.    4.10.2016

zmluva-gepstav.pdf (1,2 MB)

---------------------------------------------------

50. Zmluva AQUASPIŠ, spol. s r.o.    23.8.2016

zmluva aqua spiš.pdf (361,1 kB)

---------------------------------------------------

49. Dodatok č. 6 - audit    19.8.2016

zmluva aqua spiš.pdf (361,1 kB)

---------------------------------------------------

48. Zmluva H+EKO, spol. s r.o. Košice    21.6.2016

H-EKO zmluva.pdf (546,2 kB)

---------------------------------------------------

47. Zmluva NATUR-PACK, a.s.    21.6.2016

Naturpack zmluva.pdf (1,4 MB)

---------------------------------------------------

46. Zmluva DS    28.4.2016

zmluva DS.pdf (1,3 MB)

---------------------------------------------------

45. Zmluva MVL Štefánek    12.2.2016

zmluva-o-dielo.pdf (1,8 MB)

 

44. Zmluva autobus. zastávka  4.2.2016

autobusova.pdf (1,8 MB)

---------------------------------------------------

43. Zmluva Natur pack    28.12.2015

zmluva-natur-pack-a.s.-1.pdf (28,6 kB)
zmluva-natur-pack-a.s.-2.pdf (34 kB)
zmluva-natur-pack-a.s.-3.pdf (57,1 kB)
zmluva-natur-pack-a.s.-4.pdf (218,3 kB)
zmluva-natur-pack-a.s.-5.pdf (183,3 kB)
zmluva-natur-pack-a.s.-6.pdf (191,4 kB)
zmluva-natur-pack-a.s.-7.pdf (140,8 kB)

---------------------------------------------------

42. Zmluva Anytime s.r.o.    10.12.2015

zmluva.pdf (1,9 MB)

---------------------------------------------------

41. Zmluva NASES    25.11.2015
zmluva NASES.pdf (1,9 MB)

---------------------------------------------------

40. Zmluva Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP       20.10.2015

zmluva spp.pdf (1,1 MB)

---------------------------------------------------

 

39. Zmluva  predaj pozemku        16.10.2015

kupna-zmluva.pdf (277,1 kB)

kupna-zmluva-2.pdf (407,9 kB)

kupna-zmluva-3.pdf (466,9 kB)

kupna-zmluva-4.pdf (409,1 kB)

---------------------------------------------------

 

38. Zmluva  VO         31.3.2015

zmluva-vo-1.pdf (327,6 kB)
zmluva-vo-2.pdf (393,1 kB)
zmluva-vo-3.pdf (494,5 kB)
zmluva-vo-4.pdf (152,2 kB)

---------------------------------------------------

37. Zmluva  poistná    21.1.2015

Poistná zmluva.pdf (271,7 kB)

---------------------------------------------------

 

36. Zmluva  PZS          30.12.2014

zmluva-o-PZS-1.pdf (128,3 kB)
zmluva-o-PZS-2.pdf (167,4 kB)
zmluva-o-PZS-3.pdf (120,6 kB)

---------------------------------------------------

35. Zmluva  poistná detské ihrisko  10.12.2014

poistná zmluva ihrisko.pdf (155,6 kB)

---------------------------------------------------

34. Zmluva  Primabanka úver  10.12.2014

zmluva-1.pdf (214 kB)

zmluva2.pdf (230 kB)

zmluva3.pdf (243 kB)

zmluva4.pdf (253,6 kB)

zmluva5.pdf (235,6 kB)

zmluva6.pdf (251 kB)

zmluva7.pdf (248,2 kB)

zmluva8.pdf (246 kB)

zmluva9.pdf (127 kB)

--------------------------------------------------- 

33. Zmluva  Borolo                    29.10.2014

borolo.pdf (617,6 kB)

---------------------------------------------------

32. Zmluva  Eurovia - cesty      10.10.2014
eurovia1.pdf (111,9 kB)

eurovia2.pdf (159,6 kB)

eurovia3.pdf (154,3 kB)

eurovia4.pdf (162,6 kB)

eurovia5.pdf (184,5 kB)

eurovia6.pdf (174,4 kB)

eurovia7.pdf (71,8 kB)

eurovia8.pdf (100,5 kB)

eurovia9.pdf (107,3 kB)

---------------------------------------------------

31. Zmluva uver - amfiteater   2.7.2014

uver-1.pdf (241,3 kB)
uver-2.pdf (262 kB)
uver-3.pdf (267 kB)
uver-4.pdf (286,4 kB)
uver-5.pdf (255,7 kB)
uver-6.pdf (266,5 kB)
uver-7.pdf (279,5 kB)
uver-8.pdf (245,7 kB)
uver-9.pdf (203 kB)

---------------------------------------------------

30. Zmluva  posktytnutie hromadných údajov - GaKú      2.4.2014
zmluva GaKú.pdf (342,2 kB)

---------------------------------------------------

29. Zmluva úver - verejné priestranstvo              14.11.2013

zmluva úver ver.priestranstvo.pdf (2,1 MB)

---------------------------------------------------

28. Zmluva KRA                                                    30.10.2013

KRA-1.pdf (80,1 kB)
KRA-2.pdf (140,3 kB)
KRA-3.pdf (169,7 kB)
KRA-4.pdf (203,6 kB)
KRA-5.pdf (219,3 kB)
KRA-6.pdf (183,1 kB)
KRA-7.pdf (128,6 kB)

---------------------------------------------------

27. Zmluva Orange  mobil                                       5.9.2013

mobil orange zmluva.pdf (2,2 MB)

----------------------------------------------------

26. Zmluva Orange                                                   5.9.2013

orange zmluva.pdf (2,7 MB)

----------------------------------------------------

25. Mandátna zmluva                                            3.9.2013

document_47.pdf (4 MB)
Document_50-.pdf (4,1 MB)
----------------------------------------------------

24. Nájomná zmluva                                               7.8.2013

document_53.pdf (4 MB)

----------------------------------------------------

23. Dodatok č. 2 k zmluve VVS, a.s.                      26.7.2013

vvs dodatok.pdf (203,4 kB)

----------------------------------------------------

22. Dodatok k zmluve Eurovia                                27.6.2013

dodatok eurovia.pdf (340,1 kB)

----------------------------------------------------

21. Dodatok k zmluve auditorka                            27.6.2013

dodatok auditor.pdf (62,2 kB)

----------------------------------------------------

20. Zmluva KRAKK                                                    28.5.2013

zmluva krajska.pdf (2,4 MB)

----------------------------------------------------

19. Zmluva Darien                                                   28.5.2013

darien zmluva.pdf (2,9 MB)

----------------------------------------------------

18. Zmluva unimonty                                                 23.5.2013

zmluva unimonty men.pdf (2,9 MB)

----------------------------------------------------                                                   

17. Zmluva eurovia                                                     17.1.2013

z eurovia.pdf (4,2 MB)

----------------------------------------------------

16. Zmluva novicom                                         20.12.2012

novicom6.pdf (6,4 MB)

----------------------------------------------------

15. Zmluva borolo                                                       20.12.2012

zmluva borolo.pdf (4,3 MB)

----------------------------------------------------

14. Zmluva ifosoft                                            26.11.2012

ifosoft zmluva2.pdf (1,8 MB)

----------------------------------------------------

13. Zmluva dovera                                            26.11.2012

Zmluva dovera.pdf (3 MB)

----------------------------------------------------

12. Zmluva o dielo                                            14.11.2012

Zmluva o dielo6.pdf (1,1 MB)

----------------------------------------------------

11. Nájomná zmluva                                          08.08.2012

Nájomná zmluva1.pdf (613,1 kB)

----------------------------------------------------

10. Nájomná zmluva                                                     24.07.2012

Nájomná zmluva.pdf (826,4 kB)

----------------------------------------------------

09. Zmluva reklamného inzerátu                               24.07.2012

Zmluva reklamného inzerátu.pdf (3,1 MB)

----------------------------------------------------

08. Zmluva o dielo                                                       24.07.2012

Zmluva o dielo5.pdf (1,1 MB)

____________________________________________________________

07. Zmluva o dielo                                                       16.07.2012

Zmluva o dielo4.pdf (1,1 MB)

-----------------------------------------------------

06. Zmluva o poskytnutí dotácie pre futbal           24.05.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie futbal.pdf (122,1 kB)

_____________________________________________________________                 

05. Dodatok č.2 k zmluve o vykonaní auditu       24.05.2012

Dodatok č.2 k zmluve o vykonaní auditu.pdf (40,6 kB)

______________________________________________________________

 

04. Zmluva o poskytnutí dotácie                         09.05.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (2,1 MB)

______________________________________________________________

03. Zmluva o dielo                                                        27.04.2012

Zmluva o dielo3.pdf (3 MB)

-------------------------------------------------------                                              

02. Zmluva o bežnom účte                                          28.03.2012

Zmluva o bežnom účte 2.pdf (1,1 MB)                       

_______________________________________________________________

01. Zmluva o kúpe cenných papierov                   02.01.2012

Zmluva o kúpe cenných papierov.pdf (682,9 kB)

_______________________________________________________________

23. Zmluva o dielo

Zmuva o dielo č.3.pdf (397,9 kB)                         13.12.2011

________________________________________________________________

22. Kúpno-predajná zmluva

Kúpna zmluva 2.pdf (556,3 kB)                                           10.11.2011

--------------------------------------------------------

21.Dodatok k zmluve o dielo "Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

Dodatok k zmluve o dielo RKMR.pdf (876,5 kB)                  27.09.2011

--------------------------------------------------------

20. Zmluva o dielo

Zmluva o dielo2.pdf (1,5 MB)                                               22.09.2011

--------------------------------------------------------

19. Zmluva o dielo

Zmluva o dielo1.pdf (1,4 MB)                                               22.09.2011

--------------------------------------------------------

18. Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná.pdf (866,8 kB)                                            13.09.2011

--------------------------------------------------------

17. Dohoda o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu LSR

Dohoda o prispevku LSR.pdf (2 MB)                                      24.08.2011

--------------------------------------------------------

16. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva1.pdf (1,5 MB)                                                  24.08.2011

--------------------------------------------------------

15. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva.pdf (1,1 MB)                                                24.08.2011

--------------------------------------------------------

14. Dodatok č.1. k zmluve o nenavratný príspevok

Dodatok č.1. k zmluve.pdf (832,7 kB)                                    02.05.2011

---------------------------------------------------------

13. Zmluva o poradenských službách

Zmluva o poradenských službách.pdf (7 MB)                    27.04.2011

----------------------------------------------------------

12. Dodatok č.1 k zmluve o audite

Dodatok č.1. k zmluve o audite.pdf (849 kB)                         27.04.2011

-----------------------------------------------------------

11. Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte1.pdf (2 MB)                         05.04.2011

----------------------------------------------------

10. Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte.pdf (1,1 MB)                                      05.04.2011

-----------------------------------------------------------

 09. Zmluva o odovzdávaní údajov                          

Zmluva o odovzdávaní.pdf (2,3 MB)                                        05.04.2011

------------------------------------------------------------

08. Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok k zmluve o dielo.pdf (161,3 kB)                             05.04.2011

-----------------------------------------------------------

07. Zmluva o dielo                                               

Zmluva o dielo n.o.7.pdf (2 MB)                                           27.04.2011

-----------------------------------------------------------

06. Dodatok k zmluve na povodňové škody

Dodatok k zmluve na povodnove skody.pdf (219,8 kB)      05.04.2011

-----------------------------------------------------------

05. Zmluva o pôžičke peňazí

Zmluva o pôžičke peňazí.pdf (379,6 kB)                              23.03.2011

-----------------------------------------------------------

04. Zmluva o dielo

 Zmluva o dielo (1)-1.rtf.pdf (828,2 kB)                               23.03.2011

-----------------------------------------------------------

03. Zmluva o prevádzkovaní odpadových vôd

Zmluva o prevádzkovaní odpadových vôd.pdf (1 MB)          23.03.2011

-----------------------------------------------------------

02. Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva.pdf (331,6 kB)                               23.03.2011

-----------------------------------------------------------

01. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

Document.pdf (5,8 MB)                                                        28.02.2011

-----------------------------------------------------------zmluva aqua spiš.pdf (369799)Dodatok.pdf (91251)