Pozemkové úpravy K.Ú. Veľká Tŕňa

03.03.2020 Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav Veľká Tŕňa  a Hlasovací a rokovací poriadok ZÚ PÚ Veľká Tŕňa
 
03.03.2020   Predstavenstvo ZÚ PÚ Veľká Tŕňa

predstavenstvo.docx (12134)

12.02.2020  Zvolanie prvého zhromaždenia účastníkov
verejná vyhláška.pdf (640,7 kB)
 
20.12.2019  Verejná vyhláška č. 11/2019 - Návrh na pozemkové úpravy