Dom smútku

Poplatky za prenájom Domu smútku rieši VZN č. 1/2015 obce Veľká Tŕňa o ostatných poplatkoch, v znení Dodatku č. 4/2019 k tomuto VZN.