Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente
Zverejnené 20.3.2023
 
Zámer na zámenu majetku obce
Zverejnené: 21.2.2023
 

VZN č. 1/2023 obce Veľká Tŕňa o ostatných poplatkoch

vzn poplatky 1_2023 (1).pdf (132505)

Zverejnené: 21.2.2023
 
Výpočet vytriedenia odpadov za rok 2022
Zverejnené: 21.2.2023
 
Pozvánka na II. zasadnutie OZ

Zverejnené 15.2.2023

 
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub stromov, 2,2.2023
Zverejnené 2.2.2023