Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk - autobusová zastávka 10.08.2021
 
Predstavenstvo ZÚ PÚ Veľká Tŕňa schválené dňa 03.03.2020
 
Verejná vyhláška č. 11/2019 - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká Tŕňa