Úradná tabuľa

Verejná vyhláška č. 11/2019 - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká Tŕňa