Služby v obci

Obec Veľká Tŕňa ponúka na prenájom priestory
- v Kultúrnom dome - veľká a malá sála, kuchyňa
- altánok v areáli historických tufových vínnych pivníc
- Dom smútku
 
Poplatky za prenájom týchto priestorov sú riešené vo VZN č. 1/2015 obce Veľká Tŕňa o ostatných poplatkoch, v znení Dodatku č. 4/2019 tohto VZN.