Deti a mládež

Pre trávenie voľného času detí a mládeže slúži detské ihrisko, situované v centre obce v blízkosti obecného úradu, ktoré bolo vybudované v roku 2014.
 
Súčasťou ihriska sú:
- pružinová hojdačka
- drevený vláčik
- drevená hombalka
- kolotoč
- drevené zariadenie so šmýkačkami.
 
Všetky prvky a zariadenia sú v súlade s STN EN 1176:2008