Folklórna skupina TOKAJ

 

V obci Veľká Tŕňa od roku 2007 aktívne pôsobí zoskupenie miestnych žien ako folklórna ženská spevácka skupina Tokaj.

Členky FS TOKAJ sa prezentujú niekoľkými zaujímavými pásmami - Čiscene šľivkoch;  Parane pira;  Na viľiju;  Vypytovane mlodej.

Pravidelne vystupujú na domácich aj regionálnych podujatiach s rezkými piesňami z historickej oblasti Tokaj. Piesne sú prezentované v slovenskom aj maďarskom jazyku, čo kopíruje historické danosti územia, kde súbor pôsobí.

Vo svojom repertoári majú aj náboženské piesne.

V roku 2013 vydala FS TOKAJ Veľká Tŕňa svoje prvé CD "Na južnym Zempline".

Počet členiek kolíše, ale 10-15 žien sa pravidelne stretáva, nacvičuje a následne vystupuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.