Geografické údaje o obci

Geografická poloha obce Veľká Tŕňa

Zemplínske vrchy sú určené prírodnými podmienkami polohe obce. Hlavnú urbanistickú os tvorí štátna cesta smerom na Čerhov, ktorá sa napája na cestu I. triedy smerom na Trebišov a opačným smerom na Slovenské Nové Mesto a Čiernu nad Tisou. Sídlo sa urbanisticky tvorilo na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov, ktoré sú po geologickej stránke sopečného pôvodu.

Vysoký počet slnečných dní v lokalite Veľkej Tŕni predurčilo oblasť na pestovanie viniča hroznorodého. Obec Veľká Tŕňa tvorí lokalitu slovenskej časti tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá je známa vynikajúcimi tokajskými vínami a rozsiahlými vinnými pivnicami.

Zástavba obce je typická vidiecka, ulicového zoskupenia rodinných domov. Centrum obce tvorí kultúrny dom s budovou obecného úradu. Cez obec prechádza zo Zemplínskych vrchov v smere na západ potok. V obci sú dobre prírodné podmienky na chalupársku lokalitu.

V obci sa nachádza spolu 210 domov, z ktorých je 139 trvale obývaných