Kontakty na RUVZ

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR.

Máme zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu, takisto sú uverejnené na našej webovej stránke v časti KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE.

call centrum 056/668 12 74, pre anglicky hovoriacich : 056/3813 231

0918 680 305, 0915 577 356 – epidemiológia

056/6724993 – epidemiológia

MUDr. Terézia Konevičová, MPH

regionálna hygienička