ÚKSÚP - registračné listy vinohradov

Ústredný, skúšobný a kontrolný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) žiada majiteľov vinohradov o aktualizáciou údajov v registračných listoch vinohradov, ktoré majú vo vlastníctve.

Bližšie informácie nájdete na web stránke:

https://www.uksup.sk/ovv-vinohradnicky-register

V prípade potreby Vám s vyplnením tlačiva pomôžeme na OcÚ.

hlasenie-o-zmene-v-registracii-vinohradu.xlsx (34943)

hlasenie-o-vyklcovani-vinohradu.xls (99328)

ziadost-o-registraciu-vinohradu-a-pridelenie-registracneho-cisla.xlsx (32054)