Zmena webovej stránky obce

Oznamujeme Vám, že Obec Veľká Tŕňa zmenila webovú stránku na www.obecvelkatrna.sk