Veľká Tŕňa

Hlavná 122/3
Veľká Tŕňa
076 82
tel: +421 56 67 933 12
mobil: +421 915 891 037

obecvelkatrna@post.sk

Úradné oznamy

UPOZORNENIE

17.07.2019 08:31
Príloha č.1 k číslu: ORHZ-TV1-463-001/2019 Vážení občania Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom...

OZNAM

14.06.2019 10:03
Vážení občania, z dôvodu zvýšeného výskytu komárov upozorňujeme občanov a vlastníkov pozemkov, ktoré sú v blízkosti rodinných domov, aby si svoje pozemky, zarastené vysokou trávou a krovím, VYKOSILI A UPRAVILI a tým predchádzali šíreniu a množeniu komárov. Ďakujeme  
oznámenie plán udržateľnej mobility KSK.pdf (101,3 kB)
záverečný_účet_obce_za-rok-2018.pdf (513837)
VZN_poriadok_a_čistota.pdf (161027)  
Dodatok_č._1_2049k_VZn_o_miestnom_referende.pdf (138,2 kB)
Obec Veľká Tŕňa k dnešnému dňu podala tieto žiadosti o poskytnutie dotácie: Rada Vlády SR - Prevencia kriminallity prostredníctvom vzdelávania a osvety v obci Veľká Tŕňa (interiérové vybavenie  KD) - celková suma projektu 7 690,00€ Ministerstvo financií SR - Výstavba autobusovej zastávky -...
Kalendár zvozu odpadov v priloženom súbore. velka-trna-2019 kalendár zvozu.pdf (250,6 kB)
Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore. ...
1. Informácia pre voliča - informácia pre voliča, voľby do Európskeho parlamentu.pdf (121 kB) 2. e-mailová adresa na doručovanie oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do OVK - obecvelkatrna@post.sk 3. e-mailová adresa na doručenie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu -...
1 | 2 >>

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Diskusia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.