Úradné oznamy

Východoslovenská distribučná, a.s. - verejná výzva

!!!Zverejnenie výzvy formou verejnej vyhlášky!!! Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto VYZÝVA...

Kontakty na RUVZ

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR. www.ruvztv.sk Máme zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu, takisto sú uverejnené na našej webovej...

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - príjmová časť schválený rozpočet príjmy 2020 - 2022.pdf (38,6 kB) Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - výdajová časť schválený rozpočet výdavky 2020 - 2022.pdf (66,8 kB)

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky Dobrovoľný finančný príspevok na vydanie knihy o obci pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Viac v priloženom súbore obrovolna-zbierka-kniha VT.pdf (72,8 kB)

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 310 24%
Tokaj 86 7%
Sudy vínka 53 4%

Celkový počet hlasov: 1271

Diskusia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.