Úradné oznamy

Pozemkové úpravy - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor zverejňuje formou verejnej vyhlášky - schválenie pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa (ďalej len RPS) - Verejná vyhláška č. 12 zo dňa 29.11.2021 verejna vyhlaska c.12 2021 zo dna 29112021.pdf (2780946) - schvaľuje všeobecné...

Mobilné očkovanie

Košický samosprávny kraj opäť ponúka možnosť mobilného očkovania. Mobilná očkovacia služba KSK je pripravená na podanie prvej, druhej aj tretej dávky vakcíny Pfizer alebo jednodávkovej vakcíny Janssen. Váš záujem prosíme nahlásiť na obecný úrad v...

Aktuálne opatrenia 09/2021

ÚVZ SR informuje o opatreniach platných v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch TS_Opatrenia_zelené_oranžové_červené_bordové_okresy 092021.pdf (459017)

OZNAMY

Obec Veľká Tŕňa oznamuje - dňa 9.9.2021 v čase od 9:30 hod sa uskutoční zber nefunkčného elektroodpadu - dňa 13.9.2021 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu - dňa 14.9.2021 budú autobusy prímestskej dopravy premávať v mimoriadnom režime - ako počas školských prázdnin - do 14.9.2021 môžete zasielať...

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor vyzýva a upozorňuje majiteľov pozemkov

Vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohopsodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín tak, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten,   kto svojou...

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejňujeme výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov formou verejnej vyhlášky od spol. LESY SR š.p. Zoznamy vlastníkov sú k dispozícii na úradnej tabuli na ocú a sú k nahliadnutiu verejnosti po dohode termínu.  

Regionálna veterinárna a potravinová správa TV

RVPS Trebišov oboznamuje obyvateľov miest a obcí s tým, že RVPS Trebišov zrušuje dňom 3.12.2020 nariadené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných podľa listu č. 318/2020-500.

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 350 25%
Tokaj 120 8%
Sudy vínka 88 6%

Celkový počet hlasov: 1416

Diskusia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.