Úradné oznamy

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - príjmová časť príjmy 2020 -2022 návrh.pdf (66,5 kB) Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - výdajová časť výdaje 2020 -2022 návrh.pdf (66,4 kB)

Daň z nehnuteľnosti - vznik / zánik / zmena

Vážení občania, do 31.1.2020 ste povinní informovať obec (ako správcu miestnych daní a poplatkov) o zmenách v nehnuteľnostiach, ktoré nastali počas roku 2019 - teda vznik novej daňovej povinnosti (kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo), zánik daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti) alebo akékoľvek zmeny,...

Coop Jednota - otváracie hodiny od 2.1.2020

Zmena otváracích hodín v predajni Coop Jednota účinný od 2.1.2020: PO   6.00 - 10.00 UT    6.00 - 12.00 13.30 - 17.00 STR  6.00 - 12.00 13.30 - 17.00 ŠTV  6.00 - 12.00 13,30 - 17.00 PIA   6.00 - 12.00 13.30 - 17.00 SO   6.00 - 12.00

Zoznam podaných žiadostí o poskytnutie dotácie k 25.3.2019

Obec Veľká Tŕňa k dnešnému dňu podala tieto žiadosti o poskytnutie dotácie: Rada Vlády SR - Prevencia kriminallity prostredníctvom vzdelávania a osvety v obci Veľká Tŕňa (interiérové vybavenie  KD) - celková suma projektu 7 690,00€ Ministerstvo financií SR - Výstavba autobusovej zastávky -...

Vytriedenie odpadu v obci za rok 2018

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore. ...

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 294 24%
Tokaj 74 6%
Sudy vínka 42 3%

Celkový počet hlasov: 1222

Diskusia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.