Úradné oznamy

Pozemkové úpravy - verejná vyhláška

OÚ Trebišov, pozemkový a lesný odbor spolu s obcou Veľká Tŕňa zvoláva prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Veľká Tŕňa na 3.marca 2020 o 17.00 hod v miestnom kultúrnom dome. verejná vyhláška.pdf (656068)

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky Dobrovoľný finančný príspevok na vydanie knihy o obci pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Viac v priloženom súbore obrovolna-zbierka-kniha VT.pdf (72,8 kB)

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - príjmová časť príjmy 2020 -2022 návrh.pdf (66,5 kB) Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - výdajová časť výdaje 2020 -2022 návrh.pdf (66,4 kB)

Daň z nehnuteľnosti - vznik / zánik / zmena

Vážení občania, do 31.1.2020 ste povinní informovať obec (ako správcu miestnych daní a poplatkov) o zmenách v nehnuteľnostiach, ktoré nastali počas roku 2019 - teda vznik novej daňovej povinnosti (kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo), zánik daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti) alebo akékoľvek zmeny,...

Coop Jednota - otváracie hodiny od 2.1.2020

Zmena otváracích hodín v predajni Coop Jednota účinný od 2.1.2020: PO   6.00 - 10.00 UT    6.00 - 12.00 13.30 - 17.00 STR  6.00 - 12.00 13.30 - 17.00 ŠTV  6.00 - 12.00 13,30 - 17.00 PIA   6.00 - 12.00 13.30 - 17.00 SO   6.00 - 12.00

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 297 24%
Tokaj 76 6%
Sudy vínka 44 4%

Celkový počet hlasov: 1231

Diskusia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.