Úradné oznamy

Zmena webovej stránky obce

Oznamujeme Vám, že Obec Veľká Tŕňa zmenila webovú stránku na www.obecvelkatrna.sk

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie...

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné...

ÚKSÚP - registračné listy vinohradov

Ústredný, skúšobný a kontrolný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) žiada majiteľov vinohradov o aktualizáciou údajov v registračných listoch vinohradov, ktoré majú vo vlastníctve. Bližšie informácie nájdete na web stránke: https://www.uksup.sk/ovv-vinohradnicky-register V prípade potreby Vám s vyplnením...

Moderná a efektívna komunikácia

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor vyzýva a upozorňuje majiteľov pozemkov

Vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohopsodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín tak, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten,   kto svojou...

Kontakty na RUVZ

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR. www.ruvztv.sk Máme zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu, takisto sú uverejnené na našej webovej...

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 533 18%
Tokaj 365 12%
Sudy vínka 234 8%

Celkový počet hlasov: 2990