Úradné oznamy

Oznámenie o začatí správneho konania

Prílohou tohto oznamu je oznámenie o začatí správneho konania podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.oznamenie o zacati konania sken.pdf (332013)

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID

Aktuálne opatrenia týkajúce sa používania rúšok / ochrany horných dýchacích ciest: opatrenia_ruska_29_09.pdf (114100) Aktuálne opatrenia týkajúce sa návratu zo zahraničia: opatrenie_hranice_01_10.pdf (161906) Edukačný materiál - z dôvodu stupňujúceho sa šírenia hoaxov https://youtu.be/YWrVWltSnQE

TOKAJSKÉ VINOBRANIE 2020 - podujatie ZRUŠENÉ

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a z dôvodu nemožnosti dodržať podmienky RUVZ sa podujatie "Tokajské vinobranie 2020", ktoré sa malo konať v dňoch 26.-27.9.2020 RUŠÍ Sprievodné podujatie "Beh tokajskými vinicami" bude prebiehať podľa pôvodného plánu. V pdf prílohe je zápisnica...

Dlhodobá uzávierka cesty III.triedy pri Malej Tŕni

OÚ Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že p o v o ľ u j e  úplnú uzávierku cesty III.triedy - III/3680 mimo sídelného útvaru obce Malá Tŕňa ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce. Dôvod uzávierky: realizácia stavby " I/79 a III/3680 Malá...

PHSR obce Veľká Tŕňa

K vypracovaniu nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Tŕňa nám veľmi pomôže, ak vyplníte anonymný dotazník. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyC_NzSmHdGzd-cBB446z2dvJmba66Mhh3-fLyx3SoRiOxDQ/viewform?usp=sf_link Vopred ďakujeme za nápady, námety a komentáre.

Východoslovenská distribučná, a.s. - verejná výzva

!!!Zverejnenie výzvy formou verejnej vyhlášky!!! Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto VYZÝVA...

Kontakty na RUVZ

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR. www.ruvztv.sk Máme zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu, takisto sú uverejnené na našej webovej...

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 322 24%
Tokaj 97 7%
Sudy vínka 66 5%

Celkový počet hlasov: 1319

Diskusia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.