Archív článkov

História obce

Historický vývoj obce Najstaršiu informáciu o existencii obce Dolná a Horná Turuň uvádza monografia Zemplén vármegye ... K letopočtu 1067, nie je však uvedený prameň, z ktorého bol získaný. Aj ďalšia listina z roku 1254 potvrdzuje existenciu obce tým, že potvrdzuje kúpu pozemkov vo...

Geografické údaje o obci

Geografická poloha obce Veľká Tŕňa Zemplínske vrchy sú určené prírodnými podmienkami polohe obce. Hlavnú urbanistickú os tvorí štátna cesta smerom na Čerhov, ktorá sa napája na cestu I. triedy smerom na Trebišov a opačným smerom na Slovenské Nové Mesto a Čiernu nad Tisou. Sídlo sa urbanisticky...