Archív článkov

Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok v obci Veľká Tŕňa

Obec Veľká Tŕňa v roku 2010 zrealizovala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 projekt "Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok". Na tento projekt bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 132 896,43 EUR, z toho 75% z celkových oprávnených výdavkov je z prostriedkov...

Cyrilo-Metodské dni 2009

Cyrilo-metodský deň vo Veľkej Tŕni   Sviatok svätých Cyrila a Metoda má v našej republike silné tradície. Po celom Slovensku sa konajú slávnosti na počesť bratov vierozvestcov, patrónov Európy.   Aj v našej dedine, vo Veľkej Tŕni, sa k tomuto sviatku zrodila tradícia, a tou je súťaž vo...

olpkp

  document.write(showWidget("spravy-mozaika/", 10,4,''));

Predaj motorvých vozidiel obce Veľká Tŕňa

Obec Veľká Tŕňa podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. B/5, zo dňa 24.7.2009, ponúka na predaj: - dopravný automobil špeciálnu požiarnicku Áviu 31, rok výroby 1984, počet najazdených km 16 tisíc - a osobné motorové vozidlo VAZ 21093 (LADA SAMARA), rok výroby 1998, farba - sivá metalíza,...

História obce Veľká Tŕňa po roku 1944 a jej súčasnosť

    Obec Veľká Tŕňa bola oslobodená 2. decembra 1944. Po oslobodení obce bol vytvorený miestny národný výbor, ktorý mal charakter revolučného ľudového orgánu, jeho prvým predsedom bol Ján Turínsky. Obec mala v tom čase 865 obyvateľov. V roku 1945 bol skonfiškovaný majetok grófa...

Z histórie obce

Obec Veľká Tŕňa   V južnej časti Východoslovenskej nížiny, na juhozápadnom upätí Zemplínskych vrchov, leží obklopená vinicami a pahorkatinou obec Veľká Tŕňa. História obce do r. 1944: Územie Veľkej a Malej Tŕne bolo osídlené už v paleolite (staršej dobe kamennej). Archeologický výskum...

História obce

Historický vývoj obce Najstaršiu informáciu o existencii obce Dolná a Horná Turuň uvádza monografia Zemplén vármegye ... K letopočtu 1067, nie je však uvedený prameň, z ktorého bol získaný. Aj ďalšia listina z roku 1254 potvrdzuje existenciu obce tým, že potvrdzuje kúpu pozemkov vo...

Geografické údaje o obci

Geografická poloha obce Veľká Tŕňa Zemplínske vrchy sú určené prírodnými podmienkami polohe obce. Hlavnú urbanistickú os tvorí štátna cesta smerom na Čerhov, ktorá sa napája na cestu I. triedy smerom na Trebišov a opačným smerom na Slovenské Nové Mesto a Čiernu nad Tisou. Sídlo sa urbanisticky...